เกี่ยวกับเรา

ขั้นตอนการผลิต

1. ออกแบบภาพ 3D ให้ลูกค้าดุก่อนการผลิต (แบบ ขนาด สี)
2. เริ่มการผลิตตามแบบ
3. ทดสอบ ก่อนนำส่งลูกค้า

Line การผลิต

Line เชื่อมแผ่น PVC ด้วยความร้อน (เป็น Line การผลิตสินค้าหลักของเรา)
สำหรับงานเครื่องเล่นเป่าลม
Line ผ้าไนล่อน (สำหรับงานบ้านลม)